CORPORATE & BRAND IDENTITY

KLUB POLSKA

  • KATEGORIA : SPORT / TURYSTYKA / EKOLOGIA
  • RODZAJ : BRAND DESIGN
  • KLIENT: Ministerstwo Sportu i Turystyki RP
  • ROK: 2012

Studio SIGNATURE za­pro­jek­to­wało dla Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego lo­go­typ pre­sti­żo­wego, eli­tar­nego pro­gramu przy­go­to­wań olim­pij­skich KLUB POLSKA.

WRÓĆ