signature

Natura znaku

corporate and brand identity

sobota, 16 grudnia 2017 , 17:43
VENA.jpg


... de gustibus non est disputandum

Motto

"... praca projektanta powinna być jasno czytelna, akcentować obiektywizm, funkcjonalizm i estetyczne wartości matematycznego myślenia.

Jego wysiłek powinien być istotnym wkładem w ogólną kulturę, a on sam być jej częścią."

Josef Muller-Brockmann